Blz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 << vorige blz    volgende blz >>

Taalcursus voor onze Poolse bouwvakkers


Taalcursus voor onze Poolse bouwvakkers

Om in te spelen op het toenemend tekort aan goede vaklieden in de bouw is Bolap eind november 2017 gestart met een cursus Nederlands in de bouw voor de eerste groep geselecteerde timmermannen. De eerste reacties zijn erg positief!!

De medewerkers die in aanmerking komen voor de taalcursus hebben al bewezen vakbekwaam te zijn maar missen nog een stuk kennis van de Nederlandse taal om écht goed te kunnen functioneren op de bouwlocatie. Ook voor de veiligheid is het belangrijk dat ze beter Nederlands leren. Onze medewerkers hebben veelal al VCA maar de Poolse mensen hebben dit wel vaak in het Pools gevolgd. Een betere kennis van de Nederlandse taal komt de veiligheid op de bouw ons inziens zeker ten goede!

Kurs j?zykowy dla naszych polskich pracowników budowlanych

Aby odpowiedzie? na rosn?cy niedobór dobrych rzemie?lników z bran?y budowlanej, Bolap rozpocz?? pod koniec listopada 2017 roku Holenderski w budownictwie dla pierwszej grupy wybranych stolarzy. Pierwsze reakcje s? bardzo pozytywne !!

Pracownicy, którzy zakwalifikowali si? do kursu j?zykowego, ju? udowodnili, ?e s? wykwalifikowani, ale nadal brakuje im wiedzy na temat j?zyka holenderskiego, aby móc w?a?ciwie funkcjonowa? na budowie. Dla bezpiecze?stwa wa?ne jest równie?, aby znac jezyk holenderski. Nasi pracownicy posiadaja VCA, nasi polscy pracownicy najczesciej ukonczyli taki kurs w jezyku polskim. Lepsza znajomo?? j?zyka holenderskiego z pewno?ci? poprawia bezpiecze?stwo w bran?y budowlanej!

Gelukkig 2018 / Szczesligwego 2018


Gelukkig 2018; Bolap dicht tussen Kerst en Nieuwjaar

Bolap bedankt bij deze haar klanten en medewerkers voor het getoonde vertrouwen en de fijne samenwerking! Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. Korte terugblik: Wij hebben in 2017 (wederom) een forse omzetgroei doorgemaakt (t.o.v. 2016) en zijn blij met het goede team dat we op kantoor hebben. We hopen en verwachten de groei in 2018 te kunnen doorzetten. Dit betekent ook dat we voor 2018 nog op zoek zijn naar minimaal één en mogelijk twee of drie goede (!!) intercedenten.

Tussen Kerst en Nieuwjaar (Woensdag 27 t/m Vrijdag 29 december) is het kantoor van Bolap gesloten. (Middels doorschakeling is het kantoor voor dringende zaken wel bereikbaar.) Gewerkte uren van week 51 die wij op vrijdag 22/12 vóór 16:00 uur akkoord hebben gekregen worden op donderdag 28 december nog verloond. Te laat ontvangen uren van week 51 worden (met verloning van week 52) op Donderdag 4 januari  in week 1 verloond. Medewerkers die in week 52 vakantiedagen willen opnemen of anderszins wensen hebben dienen dit door te geven middels een e-mail naar administratie@bolap.nl .

Fijne Feestdagen!!

Szcz??liwego 2018; Bolap podczas ?wi?t Bo?ego Narodzenia i Nowego Roku jest zamkniete.

Bolap dzi?kuje klientom i pracownikom za zaufanie i doskona?? wspó?prac?! ?yczymy wszystkim Weso?ych ?wi?t i Szcz??liwego Nowego Roku. Krótki przegl?d: W 2017 r.  (ponownie) odnotowali?my du?y wzrost sprzeda?y (w porównaniu do 2016 r.) Jeste?my zadowoleni z dobrego zespo?u, który pracuje w biurze. Mamy nadziej? i oczekujemy, ?e b?dziemy mogli kontynuowa? wzrost w 2018 roku. Oznacza to równie?, ?e w2018 wci?? szukamy przynajmniej jednego, a mo?e dwóch lub trzech dobrych (!!) pracowniko biurowych.

Biuro Bolapa jest zamkni?te mi?dzy ?wi?tami Bo?ego Narodzenia a Nowym Rokiem (od ?rody 27 do pi?tku, 29 grudnia). (jest mozliwosc skontaktowania sie z biurem tylko i wyloncznie w pilnych sprawach.) Godziny pracy w tygodniu 51, które zatwierdzili?my w pi?tek 22.12 przed godzin? 16:00, zostan? wyp?acone w czwartek, 28 grudnia. Pozniej otrzymane godziny za 51 tydzien beda rozliczone  (z zap?at? za tydzie? 52) i zostana wyp?acane w czwartek 4 stycznia w tygodniu 1. Pracownicy, którzy beda na urlopie w tygodniu 52 proszeni sa o zgloszenie checi wyplaty godzin urlopowych za te dni telefonicznie lub draga mailowa na adres administratie@bolap.nl.

Weso?ych ?wi?t!

 Onze certificering


SNA

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. SNA certificatie laat zien dat een uitzendbureau betrouwbaar is en de zaken op orde heeft.
SNA Keurmerk

NEN 4400-1

Bolap heeft de NEN 4400-1 certificering.

VCU

VCU-certificering is voor werkzaam­heden waar verhoogde risico's aan zijn verbonden, zoals in de bouw. Dit garandeert dat werk­nemers goed zijn geïnstrueerd over de werkomstandigheden en risicovolle situaties. Bolap is VCU gecertificeerd.
VCU certificering

NBBU

Bolap is al jaren lid van de NBBU: dé brancheorgani­satie en een keurmerk voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. We krijgen van NBBU ook periodiek een zorgvuldige audit zodat wordt gewaarborgd dat we op professionele wijze en volgens de regels flexwerkers in loondienst uitzenden, detacheren of payrollen en dat ook onze bemiddeling van zzp-ers conform de regels geschiedt.
 
NBBU keurmerk

Nieuws


Bolap.nl ... met ballen en met hart voor de zaak.


 
Lees meer

Bolap.nl feestdagen December 2021

Bolap.nl feestdagen December 2021
 
Lees meer

Contact


Bolap bellen +31 88 2110000
Bolap bellen info@bolap.nl
  Fijenhof 10
5652 AE Eindhoven
Bolap contactformulier Contactformulier
 
Bolap·nl bv KvK 17162386
  Inloggen

Downloads


Routebeschrijving Routebeschrijving
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Belastingdienst Verklaring betalingsgedrag Loonbelasting Belastingdienst Verklaring betalingsgedrag