Blz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 << vorige blz    volgende blz >>

Principeakkoord cao uitzendkrachten ABU 2013-2017


10 oktober 2014 /in Nieuws /door JvA

Principeakkoord cao uitzendkrachten ABU 2013 – 2017

De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten.

De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ (loon uitzendkrachten dat is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener) wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. In de vernieuwde cao is verder de Wet werk en zekerheid verwerkt. Het nieuwe akkoord biedt een brede basis voor de allocatiefunctie van de uitzendbranche en zorgt in lijn met het sociaal akkoord voor goed georganiseerde flexibiliteit.

Beloning (vanaf 30 maart 2015)
Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit loongebouw geldt ook voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).

Bonden en werkgevers zijn verder een loonsverhoging overeengekomen van 1,8% per 29 december 2014.

Wet werk en zekerheid (vanaf 1 juli 2015)
In de nieuwe cao is de Wet werk en zekerheid verwerkt. In lijn met het sociaal akkoord zijn er voor uitzendkrachten met zgn. ‘korte contracten’ (dag/week) meer zekerheden afgesproken. Verder mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt. Het geeft de branche meer mogelijkheden om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners en zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren.

Flex en zeker
De ABU vindt dat met deze nieuwe cao-afspraken een goede balans is gecreëerd tussen flexibiliteit en zekerheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘De nieuwe cao bevestigt dat uitzendwerk een goed georganiseerde vorm van flex is. Het akkoord biedt de branche perspectief en is goed voor de arbeidsmarkt’.

Algemeen verbindend verklaard
Voor de wijzigingen in de ABU-CAO wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige cao is algemeen verbindend verklaard en geldt voor alle uitzendkrachten (behoudens dispensaties).

De afspraken tussen de onderhandelingsdelegaties van de ABU en de bonden worden binnenkort voorgelegd aan de leden. Na instemming van de leden is het akkoord definitief.

 Bron: ABU.nl, 7 oktober 2014

Regeldruk in uitzendbranche; NEN controle weer achter de rug.


Juni 2014

Bolap heeft de recente NEN controle weer goed doorstaan. (JvA, directeur van Bolap): Het is goed dat de NEN 4400-1 bestaat maar af en toe vraag je je als integer werkend bedrijf toch wel af waar we in Nederland mee bezig zijn. Interpretatieverschillen, geen kwaadwillendheid, die in de praktijk voor de betrokkenen geen significante nadelen opleveren, kunnen bij gevraagde correctie veel meer kosten aan administratieve werkzaamheden dan dat het feitelijk iets oplevert voor betrokkenen. Het nut hiervan ontgaat mij dan toch een beetje. Eind juni staat de volgende audit (VCU) alweer ingepland!  

We zijn toch liever met uitzenden en payrollen bezig dan met audits en aanverwante werkzaamheden. Gelukkig doen we dat goed en kunnen we onze gecontroleerde groei in 2014 voortzetten. Naast reguliere bouw- en landbouwklanten weten ook steeds meer schoonmaak en productieklanten ons te vinden.

Hieronder een relevant artikel in dit kader:

Regeldruk uitzendbranche kost € 195 miljoen

De regeldruk voor uitzendondernemingen is ruim drie keer zo hoog als gemiddeld voor Nederlandse bedrijven. De kosten die dit met zich meebrengt voor uitzendorganisaties worden geschat op ruim 195 miljoen per jaar.

Foto: StockXchng

Dit blijkt uit onderzoek van Panteia, in opdracht van de ABU.

Het onderzoek biedt inzicht in de administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten voor uitzendondernemingen van wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Hieruit blijkt dat de totale regeldruk voor de uitzendsector in 2012 uitkwam op 195 miljoen euro. Per onderneming in de uitzendbranche bedroegen de kosten gemiddeld 52.029 euro, waarvan bijna 80 procent is toe te schrijven aan administratieve lasten. Dit betekent dat de regeldruk in de uitzendbranche drie keer hoger is dan gemiddeld in Nederland en vier keer hoger dan elders in de zakelijke dienstverlening.

Heel veel personeelsmutaties
Uitzendbedrijven maken vooral hoge kosten voor de regels die zijn gekoppeld aan het plaatsen van een uitzendkracht, gevolgd door de kosten van het begeleiden van die persoon. Het gaat dan onder meer om de wekelijkse verloningen en het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Jurriën Koops, directeur van de ABU, licht toe waarom de regeldruk bij uitzendorganisaties zo groot is: 'Jaarlijks gaan er 750.000 uitzendkrachten aan de slag. Dat levert jaarlijks heel veel personeelsmutaties op met bijbehorende administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. Kleine veranderingen in wet- en regelgeving rondom werkgeverschap hebben bij ons dan ook directe grote gevolgen.'

ABU: 'flextoets'
De ABU roept op tot de introductie van een 'flextoets' bij nieuwe wet- en regelgeving om op voorhand na te gaan wat de consequenties zijn voor flexibele arbeidsrelaties. Verder pleit de ABU voor specifieke aandacht voor uitzenders in de maatwerkaanpak van het kabinet die in 2017 moet leiden tot een regeldrukverlaging van € 2,5 miljard. Het rapport bevat verder een pakket aan concrete verbetervoorstellen, waaronder afschaffing van de loonbelastingverklaring.

Afschaffen loonbelastingverklaring
Het onderzoeksrapport is vandaag aangeboden aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. In een reactie zei van Straalen dat hij het afschaffen van de loonbelastingverklaring een goed voorstel vindt: 'Door het afschaffen hiervan mogen uitzendbureaus er standaard van uitgaan dat ze de loonheffingskorting bij een uitzendkracht moeten toepassen. Alleen wanneer dat niet zo is, zal de uitzendkracht dat kunnen aangeven. Hiermee wordt onnodige bureaucratie vermeden.'Onze certificering


SNA

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. SNA certificatie laat zien dat een uitzendbureau betrouwbaar is en de zaken op orde heeft.
SNA Keurmerk

NEN 4400-1

Bolap heeft de NEN 4400-1 certificering.

VCU

VCU-certificering is voor werkzaam­heden waar verhoogde risico's aan zijn verbonden, zoals in de bouw. Dit garandeert dat werk­nemers goed zijn geïnstrueerd over de werkomstandigheden en risicovolle situaties. Bolap is VCU gecertificeerd.
VCU certificering

NBBU

Bolap is al jaren lid van de NBBU: dé brancheorgani­satie en een keurmerk voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Een NBBU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van NBBU van toepassing. We krijgen van NBBU ook periodiek een zorgvuldige audit zodat wordt gewaarborgd dat we op professionele wijze en volgens de regels flexwerkers in loondienst uitzenden, detacheren of payrollen en dat ook onze bemiddeling van zzp-ers conform de regels geschiedt.
 
NBBU keurmerk

Nieuws


Bouwvak 2023


 

Wijzigingen per 1 juli 2023


 
Lees meer

Contact


Bolap bellen +31 88 2110000
Bolap bellen info@bolap.nl
  Fijenhof 10
5652 AE Eindhoven
Bolap contactformulier Contactformulier
 
Bolap·nl bv KvK 17162386
  Inloggen

Downloads


Routebeschrijving Routebeschrijving
Algemene voorwaarden (NBBU) Algemene voorwaarden (NBBU)
Belastingdienst Verklaring betalingsgedrag Loonbelasting Belastingdienst Verklaring betalingsgedrag