Blz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 << vorige blz    volgende blz >>

Gevolgen voor NBBU cao


Wat betekent het principe-akkoord van de ABU voor de werkingssfeer van de NBBU-cao?


Na de NBBU is ook de ABU met een nieuw cao-akkoord gekomen. Gebleken is dat de ABU en de FNV de NBBU niet langer uitzonderen in de werkingssfeer van de ABU-cao. Deze stap is teleurstellend, maar vooral symbolisch. De NBBU informeert ons over de maatregelen die zij als NBBU wil treffen zodat we – samen met ruim 900 collega NBBU-leden – verder kunnen blijven werken onder onze eigen cao, die is toegesneden op MKB en specialisten.

1. De NBBU gaat in gesprek met cao-partijen over de dispensatie.
De NBBU neemt alle verantwoordelijkheid binnen alle initiatieven in de flexbranche, zoals deelname aan de sociale fondsen, controles en keurmerken. Zij zal de onbegrijpelijke stap van ABU en FNV aanvechten om de NBBU niet langer uit te zonderen in de werkingssfeer van de ABU-cao.

2. Verzoek aan de minister zodat de NBBU-cao gedispenseerd blijft.
De afgelopen 20 jaar is de NBBU-cao altijd gedispenseerd, zowel door de minister als perioden door partijen aan de ABU-cao.

Bart-Jeroen Croll, hoofdonderhandelaar namens de NBBU: “Sinds 2007 is onze vereniging in ledenaantal verdubbeld naar 900 flexspecialisten. Hiermee vertegenwoordigen wij meer dan een kwart van de uitzendbranche. We zien de dispensatie dus met alle vertrouwen tegemoet.”

Wist u dat?

    • NBBU-leden van de inlenersbeloning kunnen afwijken indien ze werken met uitzendkrachten met afstand tot de arbeidsmarkt?
    • NBBU leden tot 1 juli 2016 130 weken uitzendbeding kunnen toepassen?
    • Per 1 juli 2015 fase 3 is uitgebreid en er 6 contracten in 4 jaar kunnen worden aangeboden? Bron: www.nbbu.nl

Principeakkoord cao uitzendkrachten ABU 2013-2017


10 oktober 2014 /in Nieuws /door JvA

Principeakkoord cao uitzendkrachten ABU 2013 – 2017

De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten.

De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ (loon uitzendkrachten dat is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener) wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. In de vernieuwde cao is verder de Wet werk en zekerheid verwerkt. Het nieuwe akkoord biedt een brede basis voor de allocatiefunctie van de uitzendbranche en zorgt in lijn met het sociaal akkoord voor goed georganiseerde flexibiliteit.

Beloning (vanaf 30 maart 2015)
Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit loongebouw geldt ook voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).

Bonden en werkgevers zijn verder een loonsverhoging overeengekomen van 1,8% per 29 december 2014.

Wet werk en zekerheid (vanaf 1 juli 2015)
In de nieuwe cao is de Wet werk en zekerheid verwerkt. In lijn met het sociaal akkoord zijn er voor uitzendkrachten met zgn. ‘korte contracten’ (dag/week) meer zekerheden afgesproken. Verder mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt. Het geeft de branche meer mogelijkheden om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners en zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren.

Flex en zeker
De ABU vindt dat met deze nieuwe cao-afspraken een goede balans is gecreëerd tussen flexibiliteit en zekerheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘De nieuwe cao bevestigt dat uitzendwerk een goed georganiseerde vorm van flex is. Het akkoord biedt de branche perspectief en is goed voor de arbeidsmarkt’.

Algemeen verbindend verklaard
Voor de wijzigingen in de ABU-CAO wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige cao is algemeen verbindend verklaard en geldt voor alle uitzendkrachten (behoudens dispensaties).

De afspraken tussen de onderhandelingsdelegaties van de ABU en de bonden worden binnenkort voorgelegd aan de leden. Na instemming van de leden is het akkoord definitief.

 Bron: ABU.nl, 7 oktober 2014Onze certificering


SNA

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. SNA certificatie laat zien dat een uitzendbureau betrouwbaar is en de zaken op orde heeft.
SNA Keurmerk

NEN 4400-1

Bolap heeft de NEN 4400-1 certificering.

VCU

VCU-certificering is voor werkzaam­heden waar verhoogde risico's aan zijn verbonden, zoals in de bouw. Dit garandeert dat werk­nemers goed zijn geïnstrueerd over de werkomstandigheden en risicovolle situaties. Bolap is VCU gecertificeerd.
VCU certificering

NBBU

Bolap is al jaren lid van de NBBU: dé brancheorgani­satie en een keurmerk voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. We krijgen van NBBU ook periodiek een zorgvuldige audit zodat wordt gewaarborgd dat we op professionele wijze en volgens de regels flexwerkers in loondienst uitzenden, detacheren of payrollen en dat ook onze bemiddeling van zzp-ers conform de regels geschiedt.
 
NBBU keurmerk

Nieuws


Bolap.nl ... met ballen en met hart voor de zaak.


 
Lees meer

Bolap.nl feestdagen December 2021

Bolap.nl feestdagen December 2021
 
Lees meer

Contact


Bolap bellen +31 88 2110000
Bolap bellen info@bolap.nl
  Fijenhof 10
5652 AE Eindhoven
Bolap contactformulier Contactformulier
 
Bolap·nl bv KvK 17162386
  Inloggen

Downloads


Routebeschrijving Routebeschrijving
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Belastingdienst Verklaring betalingsgedrag Loonbelasting Belastingdienst Verklaring betalingsgedrag